9.03.2019 - Autor: Avaya Polska

Grupa Nowy Styl wdrożyła rozwiązanie UC firmy Avaya

Grupa Nowy Styl, europejski lider i ekspert w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej, wdrożyła kompleksowe rozwiązania zunifikowanej komunikacji firmy Avaya. Celem wdrożenia była poprawa wydajności biznesowej oraz uproszczenie infrastruktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Nowoczesny system UC umożliwia prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku, obejmującym 1600 abonentów z 16 krajów świata....

Grupa Nowy Styl, europejski lider i ekspert w zakresie kompleksowych rozwiązań meblowych dla przestrzeni biurowych oraz miejsc użyteczności publicznej, wdrożyła kompleksowe rozwiązania zunifikowanej komunikacji firmy Avaya.

Celem wdrożenia była poprawa wydajności biznesowej oraz uproszczenie infrastruktury komunikacyjnej przedsiębiorstwa. Nowoczesny system UC umożliwia prowadzenie komunikacji głosowej, zestawianie wideokonferencji oraz pracę grupową w międzynarodowym środowisku, obejmującym 1600 abonentów z 16 krajów świata.

Jednym z podstawowych założeń modernizacji systemu komunikacyjnego firmy było zastąpienie wszystkich rozwiązań telefonicznych i telekomunikacyjnych przez jednolity, centralnie zarządzany, zintegrowany system, obejmujący wszystkie obiekty i lokalizacje firmy w poszczególnych państwach. Wdrożenie rozwiązań Avaya pozwoliło na pełną unifikację urządzeń i aplikacji oraz na znaczące uproszczenie procesów związanych z administracją i utrzymaniem systemów w ruchu. Nowy system pozwolił też na uproszczenie zarówno komunikacji wewnętrznej pomiędzy lokalizacjami, jak i zewnętrznej m.in. z podwykonawcami. 

– Rozwiązania wdrożone w naszej organizacji nie tylko spełniły zakładane cele, ale nawetprzekroczyły pokładane w nich oczekiwania. Udało nam się ujednolicić rozproszoną infrastrukturę komunikacyjną, która wcześniej przysparzała wielu problemów, szczególnie w obszarze IT. Teraz możemy zapewnić wszystkim naszym pracownikom pełen zestaw narzędzi komunikacyjnych niezależnie od lokalizacji i kraju, w którym się znajduje. Przy projektach międzynarodowych osoby z różnych krajów mogą w szybki i wygodny sposób wymieniać się informacjami, a w razie konieczności szybko i bezkosztowo zestawić wideokonferencję lub sesję współpracy grupowej  – powiedział Michał Wojdyła, IT Support Manager w Grupie Nowy Styl.

Wdrożone systemy wideokonferencyjne pozwoliły na ograniczenie liczby wyjazdów służbowych oraz poszerzenie i znaczące uproszczenie zarówno komunikacji wewnątrz organizacji jak  i z podwykonawcami i partnerami, którzy obecnie mogą dołączać do sesji wideokonferencyjnych organizowanych przez pracowników Grupy Nowy Styl. Użytkownicy mają możliwość współdzielenia dokumentów i pracy nad prezentacjami lub projektami produktów. Dzięki integracji systemu 
z kamerami wideo możliwe jest precyzyjne omawianie szczegółów technicznych produktów, kształtu, koloru, designu czy też wyglądu poszczególnych elementów. W 2018 roku pracownicy Grupy Nowy Styl odbyli w sumie ponad 5 tysięcy spotkań online, które trwały ponad 7 tysięcy godzin. Częstotliwość wykorzystania systemów wideokonferencyjnych stale rośnie, a Grupa Nowy Styl planuje dalszą rozbudowę istniejącego środowiska wideokonferencyjnego.

– Współczesne rozwiązania dla przedsiębiorstw są tworzone z myślą o spełnianiu specyficznych wymagań stawianych przez firmy: zapewniają znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa i komfort pracy, a zarazem umożliwiają skuteczną integrację wszystkich kanałów komunikacji stosowanych w danej organizacji: poczty elektronicznej, telefonów stacjonarnych i komórkowych, wideo, czata oraz innych systemów IT. Jednak bez pełnego zaangażowania użytkowników końcowych nawet najbardziej efektywne rozwiązania nie zostaną właściwie wykorzystane. Bardzo cieszy nas zatem fakt, że rozwiązania wdrożone przez Grupę Nowy Styl są bardzo mocno eksploatowane i zmieniają sposób prowadzenia biznesu przez firmę, pozwalając zmieniać sposób pracy, podnosić wydajność oraz poziom zadowolenia pracowników –powiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Poland.

Grupa Nowy Styl nie tylko dostarcza rozwiązania, ale uczestniczy w przedsięwzięciach aranżacji lub rearanżacji biur już w fazie projektowania. Psycholodzy, socjolodzy, specjaliści ds. akustyki i projektanci firmy wspierają planowanie stref funkcjonalnych przestrzeni i współpracują z architektami wnętrz. Cel to stworzenie wspólnie z klientem wnętrza, które wspierać będzie pracowników w efektywnej realizacji procesów biznesowych, a jednocześnie zapewnią zdrowe i motywujące warunki pracy. Wdrożenie rozbudowanego systemu komunikacyjnego firmy Avaya pozwoliło Grupie Nowy Styl na wzrost poziomu produktywności i wydajności biznesowej a także zaangażowania pracowników. Dzięki rozbudowanemu systemowi komunikacyjnemu firmy Avaya, Grupa Nowy Styl w efektywny sposób podniosła poziom wydajności, produktywności i zaangażowania pracowników. 

Wdrożenie rozwiązań Avaya na własne potrzeby – w siedzibach firmy, ale też przestrzeniach ekspozycyjnych (showroomach) – pozwoliło Grupie Nowy Styl zdobyć nowe doświadczenie w dziedzinie projektowania sal wideokonferencyjnych. W tego typu zastosowaniach, oprócz aspektów związanych z estetyką i designem wnętrza, niezwykle istotny jest dobór odpowiednich mebli i materiałów, zachowanie właściwych odległości pomiędzy kamerami a użytkownikami połączeń, zastosowanie dobrej jakościekranów HD, budowa nagłośnienia sali oraz wyciszenie pomieszczeń w celu eliminacji pogłosu. Dlatego we wdrożenie, początkowo traktowane jako projekt typowo informatyczny, włączono zespół space planningu i akustyków. 

Rozwiązanie zostało wdrożone przez firmę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.