31.08.2021 - Autor: Avaya Polska

Avaya i Microsoft integrują usługi Microsoft Azure Communication Services z platformą Avaya OneCloud™ CPaaS

Dzięki globalnej współpracy obie firmy będą mogły rozszerzyć skalę i zasięg oferowanych przez siebie produktów. Firma Avaya (NYSE: AVYA) poinformowała o nawiązaniu strategicznej współpracy z firmą Microsoft. Jej celem jest oferowanie wspólnego zestawu wydajnych rozwiązań komunikacyjnych działających w chmurze, które wyznaczają nowe trendy w dziedzinie obsługi klientów i pracowników. Dzięki współpracy łączącej mocne strony firm i...

Dzięki globalnej współpracy obie firmy będą mogły rozszerzyć skalę i zasięg oferowanych przez siebie produktów.

Firma Avaya (NYSE: AVYA) poinformowała o nawiązaniu strategicznej współpracy z firmą Microsoft. Jej celem jest oferowanie wspólnego zestawu wydajnych rozwiązań komunikacyjnych działających w chmurze, które wyznaczają nowe trendy w dziedzinie obsługi klientów i pracowników.

Dzięki współpracy łączącej mocne strony firm i rozwiązań, możliwe było osiągnięcie globalnego zasięgu, poszerzenie skali i zwiększenie funkcjonalności oferowanych produktów. Rezultatem jest np. integracja znakomitej platformy1 Avaya OneCloud CPaaS (Communications Platform as a Service) z funkcjami komunikacji głosowej, wideo, czatu i komunikatów SMS dostępnymi w usługach Microsoft Azure Communication Services.

Ponadto Avaya i Microsoft dokonały pogłębionej integracji swoich produktów Avaya OneCloud™ CCaaS i Microsoft Azure:

  • Dostępność rozwiązania Avaya OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service)
    na platformie Azure została rozszerzona na skalę globalną.
  • Rozwiązanie Avaya OneCloud CCaaS zostało zintegrowane z systemem Microsoft Teams
    za pośrednictwem programu certyfikacji Microsoft Teams Connected Contact Center.
  • Rozwiązanie Avaya OneCloud CCaaS zostało również zintegrowane z systemem Microsoft Dynamics 365.
  • Rozwiązania Avaya SBC, które uzupełniają ofertę Avaya OneCloud CCaaS, uzyskały certyfikat zgodności z produktami Microsoft Teams Direct Routing i Media Bypass.

Microsoft zajmuje bardzo ważne miejsce w ekosystemie partnerów strategicznych firmy Avaya. W jego ramach Avaya współpracuje z licznymi partnerami w zakresie technologii i środowisk chmurowych oraz z partnerami handlowymi, aby wspólnie tworzyć elastyczne, modułowe rozwiązania zawierające innowacje opracowane z myślą o klientach.

„Avaya i Microsoft spełniają oczekiwania klientów, którzy prosili nas o pogłębioną integrację rozwiązania Avaya OneCloud Contact Center z platformami Microsoft Azure i Microsoft 365. Dzięki naszej współpracy integracja ta obejmuje nie tylko aplikację contact center, lecz również podstawową platformę komunikacyjną. Zamierzamy też wdrożyć wydajne funkcje sztucznej inteligencji firmy Microsoft za pośrednictwem usług Azure Cognitive Services” ― powiedział Anthony Bartolo, wiceprezes wykonawczy i dyrektor działu produktów w firmie Avaya. „W ramach platformy Cloud Contact Center Avaya oferuje najlepsze na rynku produkty, które w połączeniu z rozwiązaniami Microsoft do pracy grupowej w chmurze tworzą atrakcyjną ofertę zarówno dla dotychczasowych, jak
i nowych klientów”.

„Microsoft współpracuje z innymi liderami branży, aby oferować przedsiębiorstwom zintegrowane rozwiązania komunikacyjne, które wprowadzają innowacyjne sposoby obsługi klientów i pracowników. Przykładem jest globalna współpraca z firmą Avaya” ― powiedział Scott Van Vliet, wiceprezes ds. inteligentnych konwersacji i chmur komunikacyjnych w firmie Microsoft. „Microsoft i Avaya łączą swoje mocne strony, aby wspólnie tworzyć rozwiązania, za pomocą których przedsiębiorstwa mogą się sprawnie komunikować ze swoimi klientami na wszystkich platformach. Dzięki integracji z platformą Microsoft Azure rozwiązania te zapewniają odporność i bezpieczeństwo klasy korporacyjnej oraz skalę działania typową dla usług w chmurze”.

Obu firmom zależy na tym, aby te nowe, wydajne rozwiązania komunikacyjne były jak najszerzej znane i dystrybuowane. W tym celu Avaya i Microsoft zaprojektowały wspólną strategię wprowadzania na rynek i sprzedaży tych produktów oraz opracowały plan jej realizacji.

 

Rozwiązanie Avaya OneCloud CPaaS otrzymało niedawno tytuł najlepszego rozwiązania CPaaS 2021 roku (Best CPaaS Solution 2021) przyznawany przez magazyn „UC Today”.

 

Zastrzeżenie odnoszące się do stwierdzeń dotyczących przyszłości

Niniejszy dokument zawiera pewne „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Wszystkie stwierdzenia inne niż dotyczące faktów historycznych stanowią „stwierdzenia dotyczące przyszłości” na potrzeby amerykańskich przepisów federalnych i stanowych w zakresie papierów wartościowych. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane przez użycie określonych terminów, takich jak „spodziewa się”, „jest przekonany”, „kontynuuje”, „może”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „nasza wizja”, „plan”, „planuje”, „potencjalny”, „wstępny”, „przewiduje”, „powinien”, „będzie” lub „byłby”, w tym ich form przeczących lub innych wariantów, a także innych porównywalnych terminów. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości wynikają z obecnych oczekiwań, założeń, szacunków i przewidywań Spółki. Jesteśmy przekonani, że powyższe oczekiwania, założenia, szacunki i przewidywania są uzasadnione, jednakże tego rodzaju stwierdzenia dotyczące przyszłości są jedynie prognozami podlegającymi znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, na wiele z których Spółka nie ma wpływu. Czynniki te zostały omówione w dorocznym raporcie Spółki na formularzu 10-K i w kolejnych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC — www.sec.gov) i mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty, wyniki finansowe lub osiągnięcia Spółki będą znacznie różnić się od wszelkich przyszłych rezultatów, wyników finansowych lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych przez takie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Przestrzegamy, że wykaz istotnych czynników zawarty w dokumentach przedłożonych przez Spółkę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd może nie zawierać wszystkich ważnych czynników, które są istotne dla danego podmiotu. Ponadto — z uwagi na powyższe czynniki ryzyka i niepewności — zdarzenia, o których jest mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, mogą nie mieć miejsca. Avaya w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z otrzymaniem nowych informacji, zaistnieniem przyszłych zdarzeń czy powstaniem innych okoliczności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Wszystkie znaki towarowe oznaczone symbolem ®, TM lub SM są (odpowiednio) zastrzeżonymi znakami, znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Avaya Inc. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.