19.02.2021 - Autor: Avaya Polska

Avaya ogłasza wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2021

Firma Avaya przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 31 grudnia 2020 r. Najważniejsze wyniki finansowe za pierwszy kwartał: Firma osiągnęła przychody równe 743 mln USD Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania OneCloud wyniosły 262 mln USD i wzrosły o 38% w porównaniu z poprzednim kwartałem Przychody z usług w chmurze, współpracy z...

Firma Avaya przedstawiła wyniki za pierwszy kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 31 grudnia 2020 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za pierwszy kwartał:

  • Firma osiągnęła przychody równe 743 mln USD
  • Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania OneCloud wyniosły 262 mln USD i wzrosły o 38% w porównaniu z poprzednim kwartałem
  • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji stanowiły 34% łącznych przychodów w porównaniu z 18% w analogicznym kwartale poprzedniego roku
  • Na oprogramowanie i usługi przypadło 88% przychodów, w porównaniu z 86% rok wcześniej
  • Przychody odnawialne stanowiły 65% łącznych przychodów, w porównaniu z 59% przed rokiem
  • Zysk z działalności operacyjnej obliczony według standardów GAAP wyniósł 62 mln USD, a zysk z działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 163 mln USD
  • Strata netto na działalności operacyjnej według standardów GAAP była równa 4 mln USD, a zysk netto na działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP osiągnął wartość 85 mln USD
  • Skorygowany zysk EBITDA zamknął się kwotą 190 mln USD, co odpowiada 25,6% przychodów
  • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 750 mln USD
  • Strata na akcję według standardów GAAP była równa 0,06 USD, a zysk na akcję obliczony niezależnie od GAAP wyniósł 0,90 USD

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że wszystkie nasze kluczowe wskaźniki finansowe za pierwszy kwartał okazały się lepsze od oczekiwanych. Choć działaliśmy w wyjątkowo trudnym środowisku biznesowym, zakończyliśmy rok 2020 jeszcze silniejsi. Świadczy to o tym, że zrobiliśmy duże postępy na drodze do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie pozycji lidera rynku w dziedzinie technologii komunikacyjnych w chmurze i rozwiązań ułatwiających współpracę ― powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya. Nasze inwestycje w rozwój przedsiębiorstwa przynoszą efekty we wszystkich segmentach, w których działamy. Możemy więc zwiększyć prognozy na kolejny rok finansowy dotyczące przychodów, w tym przychodów odnawialnych, rentowności i przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-210209/