11.08.2021 - Autor: Avaya Polska

Avaya ogłasza wyniki za trzeci kwartał roku finansowego 2021

Łączne przychody wzrosły o 2% rok do roku i osiągnęły 732 mln USD. Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania Avaya OneCloud™ zwiększyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 23%, do 425 mln USD. Udział przychodów z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrósł do 40% – z 30% rok temu. Firma Avaya...

Łączne przychody wzrosły o 2% rok do roku i osiągnęły 732 mln USD.

Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania Avaya OneCloud™ zwiększyły się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 23%, do 425 mln USD.

Udział przychodów z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrósł do 40% – z 30% rok temu.

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 30 czerwca 2021 r.

Najważniejsze wyniki finansowe za trzeci kwartał:

  • Przychody wyniosły 732 mln, co oznacza wzrost o 2% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego
  • Roczne przychody odnawialne z subskrypcji rozwiązania OneCloud wyniosły 425 mln USD i wzrosły o 23% w porównaniu z poprzednim kwartałem
  • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji stanowiły 40% łącznych przychodów w porównaniu z 30% w analogicznym kwartale poprzedniego roku
  • Na oprogramowanie i usługi przypadło 88% przychodów, co oznacza spadek z 89% rok wcześniej
  • Przychody odnawialne stanowiły 64% łącznych przychodów, bez zmiany w porównaniu z 64% przed rokiem
  • Zysk operacyjny obliczony według standardów GAAP wyniósł 41 mln USD, a zysk operacyjny obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 146 mln USD
  • Zysk netto liczony według standardów GAAP wyniósł 43 mln USD, a zysk netto obliczony niezależnie od GAAP osiągnął wartość 73 mln USD
  • Skorygowany zysk EBITDA zamknął się kwotą 173 mln USD, co odpowiada 23,6% przychodów, co stanowi spadek o 230 punktów bazowych rok do roku
  • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 562 mln USD
  • Zysk na akcję liczony według standardów GAAP wyniósł 0,43 USD, natomiast zysk na akcję obliczony niezależnie od GAAP wyniósł 0,75 USD

„Nasz trzeci kwartał to piąty kwartał z rzędu wzrostu przychodów rok do roku. Świadczy to o znaczącym postępie, jaki poczyniliśmy na drodze naszej strategii transformacji. Realizujemy ten plan przed terminem, jestem więc bardzo dumny z zespołu Avaya” – powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya. „Roczne przychody odnawialne (ARR), kluczowy wskaźnik naszego sukcesu, przerósł nasze oczekiwania i wyniósł 425 mln USD, o ponad 275% więcej niż rok temu. 64% tej kwoty pochodzi z transakcji powyżej 1 mln USD, co wynika z naszych wpływów w sektorze dużych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę te wyniki ponownie podnosimy naszą prognozę ARR. Obecnie spodziewamy się przekroczyć granicę 1 miliarda dolarów do końca kalendarzowego 2022 r., około roku przed zaplanowanym terminem”.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim): https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-210809/.