12.05.2021 - Autor: Avaya Polska

Avaya OneCloud CCaaS z nowymi funkcjami komunikacji głosowej i cyfrowej

Wdrożone rozwiązania łączą komunikację głosową i cyfrową oraz aplikacje AI takie jak Google, Nuance, Amazon, IBM Watson i BYO w ramach jednego interfejsu użytkownika  Firma Avaya (NYSE: AVYA), globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, zaprezentowała nowe możliwości rozwiązania Avaya OneCloud™ CCaaS które zapewnia klientom osiągnięcie lepszych wyników dzięki połączeniu komunikacji głosowej i cyfrowej oraz aplikacji AI w jednym środowisku. Za pomocą bezkodowego/niskokodowego programowania kompozytora konwersacji eksperci z poszczególnych dziedzin...

Wdrożone rozwiązania łączą komunikację głosową i cyfrową oraz aplikacje AI takie jak Google, Nuance, Amazon, IBM Watson i BYO w ramach jednego interfejsu użytkownika 

Firma Avaya (NYSE: AVYA), globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, zaprezentowała nowe możliwości rozwiązania Avaya OneCloud™ CCaaS które zapewnia klientom osiągnięcie lepszych wyników dzięki połączeniu komunikacji głosowej i cyfrowej oraz aplikacji AI w jednym środowisku. Za pomocą bezkodowego/niskokodowego programowania kompozytora konwersacji eksperci z poszczególnych dziedzin mogą szybko łączyć analizy i procesy oparte na AI z zaawansowanymi możliwościami głosowymi i cyfrowymi rozwiązania OneCloud CCaaS. Konsultanci contact centers mogą teraz zapewniać klientom obsługę na najwyższym poziomie.  

Obsługa klienta zbudowana w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji rozwija się dynamicznie, ponieważ pozwala identyfikować, przewidywać i zapewniać lepsze doświadczenia klienta szybciej niż metody tradycyjne. Gartner przewiduje, że do 2023 r. 40% aplikacji korporacyjnych będzie mieć wbudowane konwersacyjne funkcje AI (obecnie występują one w 5% aplikacji). Nowe funkcjonalności oparte na AI pozwalają firmie Avaya wykorzystywać potencjał automatyzacji głosowej w rozwiązaniu OneCloud CCaaS. 

Kluczowe korzyści z wdrożenia rozwiązań bazujących na AI:  

  • Wykorzystanie potencjału automatyzacji głosowej i inteligentnych interakcji za pomocą łatwo komponowanych projektów branżowych;  
  • Łatwość komponowania i modyfikacji aplikacji pod kątem wdrożeń w chmurze hybrydowej za pomocą jednego wizualnego interfejsu użytkownika;  
  • Wykorzystanie wtyczek, wbudowanych narzędzi AI możliwość dodawania lub tworzenia nowych, z funkcjami wielojęzycznego agenta wirtualnego, chatbota i asystenta agenta oraz integracjami OOTB, takimi jak Google Dialogflow, Microsoft LUIS, IBM Watson i Alexa Skills Kit;​  
  • Wykorzystywanie wbudowanych narzędzi analitycznych i płynących z nich wniosków do podejmowania lepszych decyzji na temat tego, czego chcą i potrzebują klienci;  
  • Funkcje bezkodowego/niskokodowego programowania do tworzenia elastycznych i zwinnych integracji; 
  • Korzystanie z ponad 20 języków, takich jak angielski, niemiecki, hiszpański, japoński czy chiński, przy jednoczesnym wykorzystaniu modeli uczenia maszynowego, które są niezależne od języka. 

Według raportu Gartner Peer Insights globalne przedsiębiorstwa, które wdrożyły rozwiązanie Avaya OneCloud CCaaS w celu usprawnienia obsługi klienta, chwalą jego funkcje i wydajność, jak również wizję rozwoju tego rozwiązania w przyszłości. Użytkownicy nazwali Avaya OneCloud CCaaS „zaawansowanym rozwiązaniem przynoszącym korzyści w całej grupie przedsiębiorstw przy prowadzeniu cyfrowego biznesu” oraz „prostym i łatwym w użyciu rozwiązaniem chmurowym”. 

„Wykorzystując moc sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i platformy wielochmurowej, firma Avaya pomaga klientom wyjść poza tradycyjne contact centers i stworzyć centrum doświadczeń klientów, które zwiększa przychody oraz renomę marki” — powiedział Anthony Bartolo, wiceprezes wykonawczy i dyrektor działu produktów w firmie Avaya. „Rozwiązania zbudowane w oparciu o sztuczną inteligencję pozwalają użytkownikom łatwo komponować i dostosowywać aplikacje i zapewniają pełną integrację z repozytoriami danych, umożliwiając w ten sposób ciągłe doskonalenie bazowych algorytmów uczenia maszynowego w ramach wielochmurowego ekosystemu Avaya w całej ofercie Avaya OneCloud.​ Nowe funkcje, które udostępniliśmy użytkownikom OneCloud CCaaS pozwalają na synchronizację zasobów w całej organizacji oraz udostępnianie odpowiednich informacji w odpowiednim czasie w celu uzyskiwania optymalnych rezultatów”. 

„Przedsiębiorstwa szybko stają się organizacjami komponowanymi” — powiedział Zeus Kerravala, założyciel i główny analityk firmy ZK Research. „Transformacja cyfrowa, pandemia COVID-19 i inne trendy były dla nas cenną lekcją tego, że sprawność biznesowa ma kluczowe znaczenie, szczególnie w obszarze contact centers, ponieważ obsługa klienta jest obecnie najważniejszym czynnikiem pozwalającym marce wyróżnić się na rynku. Nowe przepływy pracy oparte na AI w rozwiązaniu Avaya OneCloud CCaaS umożliwiają firmom czerpanie korzyści ze sztucznej inteligencji na wiele sposobów. Rozwiązanie CCaaS ma szereg wbudowanych funkcji AI, ale klienci mogą również korzystać z funkcji bezkodowych/niskokodowch, aby budować funkcje dostosowane do swoich potrzeb”. 

 

 

 

Zastrzeżenie odnoszące się do stwierdzeń dotyczących przyszłości 

Niniejszy dokument zawiera pewne „stwierdzenia dotyczące przyszłości”. Wszystkie stwierdzenia inne niż dotyczące faktów historycznych stanowią „stwierdzenia dotyczące przyszłości” na potrzeby amerykańskich przepisów federalnych i stanowych w zakresie papierów wartościowych. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane przez użycie określonych terminów, takich jak „spodziewa się”, „jest przekonany”, „kontynuuje”, „może”, „szacuje”, „oczekuje”, „zamierza”, „nasza wizja”, „plan”, „planuje”, „potencjalny”, „wstępny”, „przewiduje”, „powinien”, „będzie” lub „byłby”, w tym ich form przeczących lub innych wariantów, a także innych porównywalnych terminów. Powyższe stwierdzenia dotyczące przyszłości wynikają z obecnych oczekiwań, założeń, szacunków i przewidywań Spółki. Jesteśmy przekonani, że powyższe oczekiwania, założenia, szacunki i przewidywania są uzasadnione, jednakże tego rodzaju stwierdzenia dotyczące przyszłości są jedynie prognozami podlegającymi znanym i nieznanym czynnikom ryzyka i niepewności, na wiele z których Spółka nie ma wpływu. Czynniki te zostały omówione w dorocznym raporcie Spółki na formularzu 10-K i w kolejnych raportach kwartalnych na formularzu 10-Q składanych w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC — www.sec.gov) i mogą spowodować, że rzeczywiste rezultaty, wyniki finansowe lub osiągnięcia Spółki będą znacznie różnić się od wszelkich przyszłych rezultatów, wyników finansowych lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych przez takie stwierdzenia dotyczące przyszłości. Przestrzegamy, że wykaz istotnych czynników zawarty w dokumentach przedłożonych przez Spółkę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd może nie zawierać wszystkich ważnych czynników, które są istotne dla danego podmiotu. Ponadto — z uwagi na powyższe czynniki ryzyka i niepewności — zdarzenia, o których jest mowa w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym dokumencie, mogą nie mieć miejsca. Avaya w żaden sposób nie zobowiązuje się do aktualizowania ani korygowania stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z otrzymaniem nowych informacji, zaistnieniem przyszłych zdarzeń czy powstaniem innych okoliczności, chyba że prawo stanowi inaczej. 

Wszystkie znaki towarowe oznaczone symbolem ®, TM lub SM są (odpowiednio) zastrzeżonymi znakami, znakami towarowymi i znakami usługowymi firmy Avaya Inc. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów.