5.08.2020 - Autor: Avaya Polska

Avaya pomaga firmom wchodzić w nową normalność

Program konsultacji pomaga przedsiębiorstwom planować rozwój w okresie po pandemii. Firma Avaya udostępniła organizacjom, które do tej pory były skoncentrowane na działaniach bieżących, związanych z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa, program Avaya Business Continuity Conversation, który pozwala ocenić skuteczność kroków podjętych podczas kryzysu spowodowanego przez COVID-19 oraz zaplanować dalsze kroki rozwoju infrastruktury. Dzięki temu firmy mogą...

Program konsultacji pomaga przedsiębiorstwom planować rozwój w okresie po pandemii.

Firma Avaya udostępniła organizacjom, które do tej pory były skoncentrowane na działaniach bieżących, związanych z trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa, program Avaya Business Continuity Conversation, który pozwala ocenić skuteczność kroków podjętych podczas kryzysu spowodowanego przez COVID-19 oraz zaplanować dalsze kroki rozwoju infrastruktury. Dzięki temu firmy mogą ocenić, jak najlepiej wykorzystać dotychczas poniesione inwestycje w wyposażenie techniczne, ocenić potrzebne im nowe funkcjonalności oraz zaplanować inwestycje w najważniejsze obszary infrastruktury.

Pandemia COVID-19 bardzo mocno uderzyła w wiele przedsiębiorstw, ale też pomogła im zobaczyć na własne oczy, jak stosowanie nowoczesnych technologii pozwala usprawnić ich funkcjonowanie. Dlatego Avaya chce wspierać organizacje wchodzące w „nową normalność” i pomagać im nie tylko wrócić do normalnej pracy, ale przede wszystkim – przygotować je na nadchodzącą przyszłość – powiedział Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający Avaya Polska. Proces Avaya Business Continuity Conversation jest podzielony na kilka etapów mających na celu kolejno:

  •  ocenę istniejącego środowiska technicznego,
  •  zrozumienie krytycznych aplikacji oraz związanych z nimi kluczowych mierników sukcesu,
  •  wskazanie, jak najlepiej wykorzystać już posiadane zasoby,
  •  wskazanie nowych funkcjonalności potrzebnych w firmie,
  •  zaplanowanie sposobu i terminów wdrożenia najważniejszych rozwiązań.

Realizacją programu Avaya Business Continuity Conversation kierują dyrektorzy ds. rozwiązań dla klientów. Ma on pomóc organizacjom stawić czoła kluczowym wyzwaniom pojawiającym się w fazie wychodzenia z kryzysu, jak zarządzanie wzrastającą liczbą zapytań, utrzymywanie proaktywnego kontaktu i relacji z klientami, wybór najlepszych procedur w pracy zdalnej, przenoszenie agentów telecentrum do lokalizacji zdalnych lub pracy z domu oraz zapewnić odporność, bezpieczeństwo i skalowalność infrastruktury teleinformatycznej w warunkach powszechnej pracy zdalnej.