20.08.2020 - Autor: Avaya Polska

Avaya przedstawia wyniki za trzeci kwartał roku finansowego 2020

Przychody obliczone wg standardów GAAP wyniosły 721 mln USD. Przychody z oprogramowania i usług stanowiły 89% przychodów, co oznacza nowy rekord; przychody cykliczne wyniosły 64% przychodów.  Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrosły z 23% do 30%.  Całkowita wartość kontraktów dotyczących subskrypcji Avaya OneCloud wyniosła ok. 130 mln USD.  Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki...

  • Przychody obliczone wg standardów GAAP wyniosły 721 mln USD.
  • Przychody z oprogramowania i usług stanowiły 89% przychodów, co oznacza nowy rekord; przychody cykliczne wyniosły 64% przychodów. 
  • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrosły z 23% do 30%. 
  • Całkowita wartość kontraktów dotyczących subskrypcji Avaya OneCloud wyniosła ok. 130 mln USD. 

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał roku finansowego, który zakończył się 30 czerwca 2020 r. 

Najważniejsze wyniki finansowe za trzeci kwartał 

  • Firma osiągnęła przychody równe 721 mln USD. 
  • Zysk z działalności operacyjnej obliczony według standardów GAAP wyniósł 53 mln USD, a zysk działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 164 mln USD. 
  • Zysk netto wyniósł 9 mln USD.
  • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 187 mln USD i 25,9% przychodów. 
  • Firma zawarła 104 transakcje o całkowitej wartości kontraktu przekraczającej 1 mln USD i 7 transakcji o całkowitej wartości kontraktu przekraczającej 10 mln USD. 
  • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 742 mln USD. 

W tym kwartale osiągnęliśmy wysokie wyniki, które przekroczyły nasze prognozy w zakresie wszystkich monitorowanych wskaźników ― stwierdził Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya. Spółka odnotowała wzrost zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem, jak i rok do roku. Przychody z oprogramowania i usług wyniosły 89% przychodów, czyli pobiły rekord ustanowiony w marcu, przychody cykliczne wyniosły 64% przychodów, co stanowi wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku, a przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji wzrosły do 30% w porównaniu z 23% w poprzednim kwartale. Dobre wyniki naszego przedsiębiorstwa to bezpośredni wynik realizacji naszej przemyślanej strategii opracowanej ponad dwa lata temu. 

Zainteresowanie naszą ofertą subskrypcji jest duże, od momentu wprowadzenia oferty subskrypcji w I kwartale br. zawarliśmy w tym obszarze transakcje o całkowitej wartości przekraczającej 200 mln USD ― dodał Chirico. Oferta ta wyróżnia firmę Avaya w segmencie korporacyjnym i stanowi odpowiedź na wyraźne potrzeby naszych klientów dotyczące elastyczności, dostępu do najnowszych innowacji oraz bezproblemowej migracji do chmury w dogodnym tempie i czasie. 

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna na stronie: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-200810/