22.06.2020 - Autor: Avaya Polska

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme), egipskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informatycznych oraz firma Avaya połączyły siły

Egipskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informatycznych podjęło współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz firmą Avaya w celu rozszerzenia możliwości dedykowanego call center o automatyczną diagnostykę w kierunku COVID-19 dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. W ramach współpracy stworzony został pierwszy na świecie czatbot,  który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zapewnienia obsługi w języku migowym. Rozwiązanie...

Egipskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii Informatycznych podjęło współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz firmą Avaya w celu rozszerzenia możliwości dedykowanego call center o automatyczną diagnostykę w kierunku COVID-19 dla osób głuchoniemych i niedosłyszących. W ramach współpracy stworzony został pierwszy na świecie czatbot,  który wykorzystuje sztuczną inteligencję do zapewnienia obsługi w języku migowym. Rozwiązanie umożliwia dostęp do wsparcia dla pacjentów oraz przekazanie niezbędnych informacji na temat COVID-19. Usługa jest dostępna za pośrednictwem serwisu Tamkeen lub poprzez specjalną aplikację przeznaczoną na smartfony.

Podczas swojego przemówienia z okazji uruchomienia usługi Amr Talaat, egipski minister komunikacji i technologii informatycznych, nadmienił, że to pierwsza tego typu usługa w świecie arabskim i Afryce oraz że odzwierciedla ona wysiłki ministerstwa na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i wsparcia technicznego w czasie kryzysu.

Randa Aboul-Hosn, stała przedstawicielka Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Egipcie, podkreśliła znaczenie wykorzystania technologii teleinformatycznych w ograniczaniu rozprzestrzeniania się COVID-19 i jego skutków, zwłaszcza wśród osób o szczególnych potrzebach. Zaznaczyła również, że współpraca jej organizacji z ministerstwem i firmą Avaya zaowocowała łatwym w obsłudze rozwiązaniem, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o pomocy osobom głuchoniemym i słabosłyszącym w radzeniu sobie z problemami powstałymi na skutek pandemii.

Jedną z najważniejszych zalet zaawansowanych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, takich jak to wprowadzone przez egipskie ministerstwo, jest odciążenie pracowników call centers w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, bankowość, szkolnictwo i administracja publiczna, którzy w chwili obecnej odnotowują znaczący wzrost liczby zgłoszeń ze strony obywateli.

Jesteśmy dumni z rozszerzenia współpracy z egipskim Ministerstwem Komunikacji i Technologii Informatycznych w celu wykorzystania nowatorskich technologii zapewniających równe traktowanie każdego obywatela i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu — powiedział Ahmed Fayed, dyrektor Avaya na Egipt i Libię. W tych wyjątkowych czasach możemy przekonać się, jak wielką rolę odgrywa technologia w zapewnieniu bezpieczeństwa i łączności przedsiębiorstwom oraz lokalnym społecznościom. Mamy nadzieję, że ta niesamowita inicjatywa egipskiego rządu zachęci inne państwa do wprowadzenia podobnych rozwiązań.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna na stronie: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-200616/