27.11.2020 - Autor: Avaya Polska

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok finansowy

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok finansowy zakończony 30 września 2020 roku.  Najważniejsze wyniki finansowe za czwarty kwartał  Firma osiągnęła przychody równe 755 mln USD  Zysk z działalności operacyjnej obliczony według standardów GAAP wyniósł 74 mln USD, a zysk z działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 170 mln USD  Zysk netto obliczony...

Firma Avaya Holdings Corp. przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok finansowy zakończony 30 września 2020 roku. 

Najważniejsze wyniki finansowe za czwarty kwartał 

  • Firma osiągnęła przychody równe 755 mln USD 
  • Zysk z działalności operacyjnej obliczony według standardów GAAP wyniósł 74 mln USD, a zysk z działalności operacyjnej obliczony niezależnie od GAAP zamknął się kwotą 170 mln USD 
  • Zysk netto obliczony według standardów GAAP wyniósł 37 mln USD 
  • Skorygowany zysk EBITDA był równy 200 mln USD, co odpowiada 26,4% przychodów 
  • Na oprogramowanie i usługi przypadło 88% przychodów, o 5 punktów procentowych więcej rok do roku 
  • Przychody cykliczne stanowiły 63% łącznych przychodów, co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych rok do roku 
  • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji stanowiły 33% łącznych przychodów w porównaniu z 30% w poprzednim kwartale 
  • Wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wyniosła na koniec okresu 727 mln USD 

Zakończony rok finansowy był dla nas bardzo dobry, a wyniki za czwarty kwartał przekroczyły wszystkie docelowe wartości i po raz kolejny zapewniły nam wzrost zarówno rok do roku, jak i w dłuższym okresie ― powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya. Oferujemy firmom i ich pracownikom nowe sposoby pracy i współpracy, które pomagają sprostać największym wyzwaniom biznesowym. Nasza bogata oferta wysoce zróżnicowanych produktów cieszy się dużym powodzeniem zarówno u dotychczasowych, jak i nowych klientów. 

Ponadto, zamykając kwartał we wrześniu, zakończyliśmy refinansowanie, które bardzo wzmocniło nasz bilans i zwiększyło elastyczność finansową ― dodał Jim Chirico. Mamy więc wszelkie dane, aby kontynuować sukcesy w nowym roku finansowym. 

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna na stronie: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-201118/