11.04.2019 - Autor: Avaya Polska

Instytut Pamięci Narodowej modernizuje system komunikacji w Warszawie

Wdrożony system Avaya usprawnił prace działu IT a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750...

Wdrożony system Avaya usprawnił prace działu IT a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę.

Instytut Pamięci Narodowej poinformował o dokonaniu modernizacji systemu komunikacyjnego w oparciu o innowacyjne rozwiązania firmy Avaya. Wdrożony system jest odpowiedzialny za obsługę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w 5 lokalizacjach Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i obsługuje na ten moment około 750 abonentów. System jest wykorzystywany do komunikacji pomiędzy pracownikami i zespołami roboczymi, ale również zapewnia łączność telefoniczną Instytutu ze światem.

Celem przeprowadzonej modernizacji było wdrożenie rozwiązania, które zapewni ten sam poziom funkcjonalności i uprawnień wszystkim użytkownikom, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie się znajdują. Instytut jasno określał również wymogi bezpieczeństwa: szukano systemu, który będzie działać stabilnie i będzie odporny na awarię. Instytutowi zależało również na stabilnym środowisku pracy – jednym z wymogów było, aby w przypadku awarii jednej z lokalizacji, pozostałe pracowały bez zakłóceń.

Rozwiązania firmy Avaya znacząco ułatwiły codzienne zarządzanie systemem komunikacyjnym w warszawskich lokalizacjach Instytutu, a zgłoszenia dotyczące telefonii w organizacji realizowane są szybciej i sprawniej. Wiele czynności jest zautomatyzowanych i co bardzo ważne – wszystkimi lokalizacjami zarządza się z poziomu jednej, graficznej konsoli, pracującej w przeglądarce internetowej. Ponieważ wszystkie elementy, tworzą jeden logiczny system telekomunikacyjny, Instytut zyskał możliwość dowolnej migracji abonentów pomiędzy połączonymi lokalizacjami.

Wdrożony system znacząco usprawnił prace działu IT w Warszawie a pracownikom Instytutu umożliwił bardziej efektywną i szybszą pracę. Możemy zarekomendować rozwiązanie Avaya każdej organizacji, która potrzebuje dobrej klasy, niezawodnego i bogatego w funkcje systemu komunikacyjnego, powiedział Jarosław Karwowski, zastępca dyrektora IT w Instytucie Pamięci Narodowej.

Dzięki intuicyjnie prostej obsłudze aparatów pracownicy IPN mogą łatwo przekierowywać połączenia, szukać potrzebnych im numerów w zintegrowanej książce telefonicznej, sprawdzać, czy osoba, do której chcą zadzwonić może w ogóle odebrać połączenie, korzystać z przycisków szybkiego wybierania, czy też listy nieodebranych połączeń. Ponadto, aby ułatwić wykonywanie obowiązków pracownikom archiwum IPN, którzy często się przemieszczają, nowy system ma możliwość obsługi telefonów bezprzewodowych DECT. W przypadku zdalnych pracowników kluczowa jest niezawodność funkcjonowania systemu podczas przemieszania się pracownika i możliwość przejścia z aktywną rozmową przez zasięg wielu stacji bazowych, bez szkody dla jakości połączenia.

Od początku modernizację systemu komunikacyjnego IPN traktowaliśmy priorytetowo. Razem z naszym partnerem biznesowym zaprojektowaliśmy system spełniający wymagania IPN i charakteryzujący się pełną funkcjonalnością, dostępnością i niezawodnością. Efektem tej pracy była oferta, która najlepiej spełniła kryteria przetargu. Dla mnie osobiście ważne jest to, że wdrożone rozwiązanie umożliwia jego rozbudowę o kolejne funkcje, jak wideokonferencje i wspólna praca użytkowników systemupowiedział Artur Chmielewski, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Wdrożenie systemu Avaya wymagało starannego i kompleksowego zaplanowania. System firmy Avaya miał zastąpić funkcjonujące wcześniej rozwiązanie do komunikacji, a zatem instalacja nowych aparatów telefonicznych była realizowana jednocześnie z demontażem starych. Kluczowe było przeprowadzenie wdrożenia w taki sposób, aby czas niedostępności usług telefonicznych był dla użytkowników możliwie najkrótszy. Rozwiązanie zostało wdrożone przez firmę Nexus Telecom.

W celu zapewnienia klientowi sprawnego i szybkiego uruchomienia nowego systemu niezbędna była koordynacja pracy wielu zespołów zarówno po stronie Klienta jak i naszej firmy. Współpraca z klientem przebiegła bardzo dobrze, profesjonalnie i w dobrej atmosferze. Dzięki temu, znacznie skróciliśmy czas niedostępności usług telefonicznych, w stosunku do pierwotnych założeń w harmonogramie, powiedział Marcin Stąsiek, Nexus Telecom.

Instytut Pamięci Narodowej planuje w kolejnym etapie rozbudowę istniejącego systemu komunikacyjnego o rozwiązania do wideokonferencji, prezentacji oraz współpracy pomiędzy użytkownikami.

Instytut Pamięci Narodowej:

Instytut Pamięci Narodowej jest urzędem państwowym o uprawnieniach badawczych, edukacyjnych, archiwalnych, śledczych i lustracyjnych. Do głównych zadań Instytutu Pamięci Narodowej należy gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych, w tym zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Instytut prowadzi również badania naukowe oraz działalność w zakresie edukacji publicznej.

Nexus Telecom:

NexusTelecom to firma założona w 2000 r., która specjalizuje się w optymalizacji i budowaniu kompleksowych środowisk ICT. Projektujemy i wdrażamy rozwiązania zapewniające efektywną i bezawaryjną komunikację – począwszy od zaawansowanych rozwiązań sieciowych po szyte na miarę systemy Contact Center.