21.09.2020 - Autor: Avaya Polska

Lawinowy wzrost popularności rozwiązań przeznaczonych do pracy zdalnej

Pandemia zmusiła wiele przedsiębiorstw na całym świecie do fundamentalnej zmiany sposobu wykorzystywania narzędzi telekomunikacyjnych. Przeszliśmy z tele- i wideokonferencji do w pełni zintegrowanej, zdalnej pracy zespołowej, która przyspieszyła transformację cyfrową przedsiębiorstw. Podczas szczytu pandemii aplikacje do wideokonferencji zostały pobrane na całym świecie aż 62 miliony razy tygodniowo – prawie dwukrotnie więcej od średniej z poprzedniego roku –...

Pandemia zmusiła wiele przedsiębiorstw na całym świecie do fundamentalnej zmiany sposobu wykorzystywania narzędzi telekomunikacyjnych. Przeszliśmy z tele- i wideokonferencji do w pełni zintegrowanej, zdalnej pracy zespołowej, która przyspieszyła transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Podczas szczytu pandemii aplikacje do wideokonferencji zostały pobrane na całym świecie aż 62 miliony razy tygodniowo – prawie dwukrotnie więcej od średniej z poprzedniego roku – a ruch w Avaya Spaces wzrósł aż trzydziestokrotnie.

Tworząc oprogramowanie Avaya Spaces wspieramy transformację cyfrową nie tylko przedsiębiorstw, ale również instytucji edukacyjnych i organizacji non-profit, którym umożliwiliśmy bezpłatne korzystanie z tego rozwiązania. Zależało nam na tym, aby nie było to tylko rozwiązanie do rozmów wideo, ale przede wszystkim chcieliśmy udostępnić kompleksową platformę do zdalnej pracy zespołowej, w której komunikacja jest tylko jednym z elementów, obok zarządzania dokumentami i zadaniami. Pandemia zmusiła organizacje do zmiany sposobu pracy i dotychczasowych przyzwyczajeń. W ten sposób firmy mogły naocznie się przekonać, do jakiego stopnia narzędzia informatyczne pozwalają usprawniać pracę i zwiększać wydajność pracy – powiedział Łukasz Kulig, dyrektor zarządzający Avaya Polska.

Avaya Spaces to wszechstronna aplikacja do współpracy wideo, która zmienia sposób w jaki wykonywana jest praca. Aplikacja łączy rozproszone grupy pracowników dzięki dedykowanym przestrzeniom roboczym, w których można wymieniać wiadomości, spotykać się, udostępniać treści i zarządzać zadaniami przy pomocy przeglądarki lub urządzenia mobilnego. Avaya Spaces umożliwia również łatwy, bezpieczny i skuteczny sposób współpracy w chmurze.

Jedną ze instytucji, które intensywnie wykorzystywały Avaya Spaces w okresie pandemii jest XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja – jedna z najstarszych placówek oświatowych w Warszawie, a zarazem jedno z najlepszych liceów w Polsce, należące do elitarnego grona Złotych Szkół. Rozwiązanie było wykorzystywane do prowadzenia lekcji online – nauczyciele zakładali grupy klasowe i zapraszali uczniów na wideo lub audiokonferencje – a także do prowadzenia komunikacji pomiędzy nauczycielami i organizowania rad pedagogicznych w formie wideokonferencji. Tydzień w tydzień realizowano kilkadziesiąt godzin lekcyjnych tygodniowo dla 20-34 uczniów każda, a także rady pedagogiczne z udziałem 60 nauczycieli. Zrealizowano także indywidualny egzamin dla ucznia, który realizował obowiązek szkolny w domu (tzw. nauczanie domowe).

To właśnie Avaya Spaces zawdzięczamy w miarę normalne funkcjonowanie placówki w okresie epidemii. Choć dla wielu nauczycieli i uczniów taka forma komunikacji była czymś zupełnie nowym, wdrożyli się do niej bardzo szybko. Wykorzystywaliśmy nie tylko funkcję wideokonferencji, ale też przesyłania plików (post) i zlecania zadań (tasks) w pracy z uczniami, prezentowania środków dydaktycznych, jak prezentacje, ilustracje, schematy, mapy itp., a nawet do sprawdzania obecności, a także do dyskusji i głosowań podczas zdalnych rad pedagogicznych. Bardzo ważnym elementem była dla nas licencja i technologia gwarantujące bezpieczeństwo i poufność spotkań, ponieważ podczas rad pedagogicznych niejednokrotnie omawiane są bardzo wrażliwe i osobiste sprawy uczniów. Nie wyobrażam sobie, jak moglibyśmy organizować bezpiecznie obrady rady pedagogicznej czy zespołów uczących w poszczególnych klasach bez tego sprawnego, wygodnego i bezpiecznego narzędzia – powiedział Wojciech Bartczak – wicedyrektor XXI LO w Warszawie.

Z Avaya Spaces korzystała też m.in. Biblioteka Miejska w Łodzi – jedna z największych sieci bibliotecznych w kraju, obejmująca 79 filii rozsianych na terenie całego miasta. Biblioteka nie tylko udostępnia bogate zbiory książek, ebooków i audiobooków, lecz także organizuje spotkania autorskie, imprezy literackie oraz prowadzi kursy i warsztaty zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców miasta.

Biblioteka Miejska to nie tylko wypożyczalnie książek, ale przede wszystkim sieć innowacyjnych i kreatywnych miejskich centrów kultury działających na różnych polach. Zagrożenie epidemią i konieczność wdrożenia izolacji społecznej uniemożliwiły nam normalną pracę i koordynację działań w różnych rejonach miasta. Dlatego w marcu zaczęliśmy spotykać się za pośrednictwem rozwiązania Avaya Spaces, które najlepiej spełniało nasze potrzeby spośród wszystkich rozwiązań, jakie braliśmy pod uwagę. Od tego czasu spotykamy się w przestrzeni wirtualnej praktycznie codziennie, a często nawet kilkakrotnie w ciągu dnia, żeby pomimo licznych przeszkód kontynuować pracę na rzecz mieszkańców Łodzi. Takie spotkania pomogły nam też łatwiej znieść przymusową izolację – powiedział Piotr Przybył, specjalista IT w Bibliotece Miejskiej w Łodzi.