4.02.2021 - Autor: Avaya Polska

Opieka zdrowotna po pandemii: Avaya przedstawia 4 prognozy technologiczne

COVID-19 na zawsze zmienił system opieki zdrowotnej na całym świecie, przyspieszając transformację cyfrową i pracę zdalną. Firma Avaya ma przyjemność przedstawić cztery główne prognozy technologiczne związane ze zmianami w obszarze służby zdrowia.   Prognoza nr 1: Rozwój telemedycyny   Telemedycyna to znacznie więcej niż same zdalne wizyty lekarskie. Będzie ona ewoluowała tak, aby objąć swoim zasięgiem jak najwięcej aspektów i usług, w których pacjent i zespół opieki nie mogą być równocześnie w tym samym miejscu. Zestaw teleusług obejmuje między innymi wirtualny obchód, zdalne monitorowanie pacjentów,...

COVID-19 na zawsze zmienił system opieki zdrowotnej na całym świecie, przyspieszając transformację cyfrową i pracę zdalną. Firma Avaya ma przyjemność przedstawić cztery główne prognozy technologiczne związane ze zmianami w obszarze służby zdrowia.  

Prognoza nr 1: Rozwój telemedycyny  

Telemedycyna to znacznie więcej niż same zdalne wizyty lekarskie. Będzie ona ewoluowała tak, aby objąć swoim zasięgiem jak najwięcej aspektów i usług, w których pacjent i zespół opieki nie mogą być równocześnie w tym samym miejscu. Zestaw teleusług obejmuje między innymi wirtualny obchód, zdalne monitorowanie pacjentów, czy konsultacje przy łóżku. W założeniu chodzi o to, aby móc łatwo koordynować całą pracę służby zdrowia w taki sposób, aby pozytywnie wpłynąć na kluczowe mierniki jakości klinicznej – przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów związanych z bezpieczeństwem informacji i przestrzeganiem obowiązujących w danym kraju przepisów. Chodzi również o wykorzystanie Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT) do gromadzenia w czasie rzeczywistym ważnych informacji medycznych, co umożliwia proaktywną i zdalną opiekę. Dotyczy to również sztucznej inteligencji (AI) i analizy danych, dzięki którym można tworzyć niezbędne prognozy dotyczące diagnozy pacjentów, skutków ubocznych ich leczenia oraz personelu i wydatków.  

Prognoza nr 2 Organizacje zajmujące się zdrowiem będą w 2021 rwykorzystywać sztuczną inteligencję lub automatyzację do poprawkomfortu pacjentów. 

Potrzeba zwiększania wydajności i lepszego planowania zapoczątkowała wykorzystywanie sztucznej inteligencji (AI) i automatyzacji w opiece zdrowotnej – od analizy interakcji w czasie rzeczywistym, poprzez integrację i analizę danychinteligentne wsparcie contact center oraz zautomatyzowane, proaktywne powiadomienia. Wszystkie te technologie pozwalają nie tylko zwiększyć liczbę interakcji pomiędzy pacjentami a personelem służby zdrowia przy wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów ludzkich, ale także poprawić ich jakość 

W przyszłości jednym z największych zastosowań sztucznej inteligencji w służbie zdrowia będą wideokonferencje, a wirtualne wizyty lekarskie czy też pielęgniarskie oraz zdalne monitorowanie stanu pacjentów staną się powszechną normą. Wzbogacenie spotkań wideo i współpracy zespołowej w chmurze o możliwości sztucznej inteligencji radykalnie poprawi wydajność pracy personelu, a tym samym – jakość opieki. Jednym z usprawnień wideokonferencji, który podniesie jakość rozmów, szczególnie w telemedycynie jest eliminacja zakłóceń. Avaya Spaces umożliwia inteligentne rozpoznawanie mowy i oddzielenie jej od innych dźwięków płynących z otoczenia, dzięki czemu użytkownicy słyszą jedynie mówiącą osobę, a nie osoby znajdujące się i rozmawiające w sąsiedztwie, np. przez telefon lub dźwięki z włączonego obok telewizora. Rozwiązanie pozwala również blokować dźwięki a zapewniając bardziej profesjonalne otoczenieDochodzi do tego również analiza słów kluczowych, dokumentacja kliniczna i inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji, które usprawniają interakcję wideo na linii pacjent – dostawca usług medycznych. 

Prognoza nr 3: Organizacje będą musiały tylko koordynować i centralizować dostęp pacjentów do personelu, a ułatwi to CPaaS i automatyzacja. 

Koordynacja świadczenia usług medycznych zawsze stanowiła wyzwanie dla służby zdrowia (szpitali, gabinetów lekarskich, farmaceutów), płatników i innych stron. COVID-19 zmienił to, po raz pierwszy zmuszając podmioty do stworzenia procesu gromadzenia i harmonizacji elektronicznej dokumentacji medycznej, a pacjentów do korzystania z istniejących rozwiązań zdalnych.  

Prognoza nr 4: Multiexperience  

Według szacunków jedynie 20% pacjentów korzysta z serwisów dla pacjentów. Czemu? Ponieważ nie są dostępne w chwili, gdy pacjent potrzebuje odpowiedzi „na teraz”, a sami pacjenci są przyzwyczajeni do konsultacji bezpośrednio w ośrodku zdrowia. Oczekują oni łatwiejszej, bardziej kontekstowej i spójnej komunikacji, niezależnie od urządzenia, miejsca kontaktu lub typu interakcji. W 2021 r. i latach kolejnych zwiększy się znaczenie Multiexperience (MX) w tworzeniu rozwiązań call/contact center