18.03.2020 - Autor: Avaya Polska

Systemy wideokonferencyjne pomagają w walce z rozprzestrzenianiem się nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19

Na początku 2020 r. wybuch epidemii nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 spowodował szybkie rozprzestrzenianie się choroby w Chinach i innych częściach świata. Istotnym narzędziem ułatwiającym walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest komunikacja wideo. Systemy wideokonferencyjne umożliwiają przeprowadzanie zdalnych konsultacji i odwiedzin oraz pozwalają pacjentom na kontakt z bliskimi. Dzięki temu możliwe jest spowolnienie i kontrolowanie epidemii oraz ochrona personelu...

Na początku 2020 r. wybuch epidemii nowego koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 spowodował szybkie rozprzestrzenianie się choroby w Chinach i innych częściach świata.

Istotnym narzędziem ułatwiającym walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa jest komunikacja wideo. Systemy wideokonferencyjne umożliwiają przeprowadzanie zdalnych konsultacji i odwiedzin oraz pozwalają pacjentom na kontakt z bliskimi. Dzięki temu możliwe jest spowolnienie i kontrolowanie epidemii oraz ochrona personelu medycznego.

Wdrożenie systemów wideokonferencyjnych pozwala również na nieprzerwane, stabilne funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez zapewnienie pracownikom możliwości zdalnej pracy (z domu lub z innego miasta, kraju), prowadzenia wideo rozmów oraz wideo-konsultacji wśród pracowników pracujących w zespołach rozproszonych.

Avaya ofiarowuje czterem chińskim szpitalom systemy umożliwiające zdalne odwiedziny chorych

Avaya wraz ze swoimi chińskimi partnerami handlowymi przekazała do czterech szpitali systemy umożliwiające zdalne odwiedziny pacjentów. Rozwiązania zostały wdrożone w szpitalu Huoshenshan i Lei Shenshan w Wuhan, Szpitalu Ludowym w prowincji Zhejiang oraz szpitalu w Tongxiang. Systemy i używany do ich obsługi sprzęt spełnia rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Wdrożone systemy pozwalają na komunikację chorych objętych kwarantanną i ich krewnych poza strefą izolacji poprzez narzędzia do współpracy wideo. Znacznie zwiększają w ten sposób jakość życia odizolowanych pacjentów i pomagają zapobiegać infekcjom krzyżowym podczas epidemii. Rozwiązanie przyczynia się też do zmniejszenia zużycia medycznych materiałów ochronnych, co w świetle aktualnych olbrzymich potrzeb ma duże znaczenie.

Szpital w Tongxiang
Ilustracja: Szpital w Tongxiang

Rozwiązania umożliwiają pacjentom na oddziale i ich rodzinom znajdującym się poza strefą izolacji prowadzenie dwukierunkowych rozmów telefonicznych i wideo przy użyciu odpowiednio dostosowanej aplikacji wideokonferencyjnej. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV2 mogą dzięki temu komunikować się z rodziną, co zmniejsza odczuwaną przez nie presję psychologiczną — zapewnia im kontakt z ludźmi, a jednocześnie zapobiega infekowaniu krewnych. Rozwiązania pozwalają też na częstszą komunikację między personelem medycznym i pacjentami oraz zmniejsza ryzyko zainfekowania wirusem pracowników służby zdrowia.

Sprzęt ofiarowany przez firmę Avaya, wdrożony na platformie informatycznej szpitala
Ilustracja:  Sprzęt ofiarowany przez firmę Avaya,
wdrożony na platformie informatycznej szpitala
Pracownicy szpitala podczas korzystania z systemów umożliwiających zdalne odwiedziny
Ilustracja: Pracownicy szpitala podczas korzystania
z systemów umożliwiających zdalne odwiedziny