16.05.2022 - Autor: Avaya Polska

Avaya ogłosiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2022

Firma Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2022 zakończony 31 marca 2022 r. Najważniejsze wyniki finansowe w drugim kwartale Przychody wyniosły 716 mln USD, co stanowi spadek o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wg. stałego kursu...

Firma Avaya Holdings Corp. (NYSE: AVYA), globalny lider w dziedzinie rozwiązań usprawniających i upraszczających procesy komunikacji i współpracy, przedstawiła wyniki finansowe za drugi kwartał roku finansowego 2022 zakończony 31 marca 2022 r.

Najważniejsze wyniki finansowe w drugim kwartale

 • Przychody wyniosły 716 mln USD, co stanowi spadek o 2% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wg. stałego kursu walutowego;
 • Roczne przychody odnawialne z subskrypcji usługi OneCloud wyniosły 750 mln USD, co stanowi wzrost o 21% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 118% w porównaniu
  z analogicznym okresem ubiegłego roku;
 • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji odpowiadały za 54% łącznych przychodów, co stanowi wzrost z 40% rok wcześniej;
 • Przychody z oprogramowania i usług stanowiły 89% łącznych przychodów; oprogramowanie odpowiadało za 67% przychodów ogółem;
 • Przychody odnawialne wyniosły 69% łącznych przychodów, co stanowi wzrost z 66% rok wcześniej;
 • Zysk operacyjny liczony według standardów GAAP wyniósł 23 mln USD, a zysk operacyjny liczony niezależnie od GAAP wyniósł 115 mln USD;
 • Strata netto liczona według standardów GAAP wyniosła 1 mln USD, a zysk netto liczony niezależnie od GAAP wyniósł 51 mln USD;
 • Skorygowany zysk operacyjny EBITDA wyniósł 145 mln USD, odpowiadając za 20% przychodów, co stanowi spadek o 370 punktów bazowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku;
 • Rozwodniona strata na akcję liczona według standardów GAAP wyniosła 0,02 USD,
  a rozwodniony zysk na akcję liczony niezależnie od GAAP wyniósł 0,53 USD;
 • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 324 mln USD.

Ustanowiliśmy nowy rekord wzrostu rocznych przychodów odnawialnych z subskrypcji usługi Avaya OneCloud. Wzrosły one o 130 mln USD w porównaniu z poprzednim kwartałem i o ponad 400 mln USD w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, sięgając 750 mln USD. Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu 1 mld USD do końca roku kalendarzowego 2022. Skutecznie przechodzimy ze starego modelu przychodów jednorazowych na model przychodów powtarzalnych, czego dowodem jest to, że już 75% nowych zamówień dotyczyło usługi Avaya OneCloud. Nasza strategia ewidentnie przyjmuje się szybciej, niż zakładaliśmy, prowadząc do znaczącej, fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki działamy.

– Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim) dostępna: https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-220510/