2.12.2021 - Autor: Avaya Polska

Avaya ogłasza wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok finansowy 2021

Firma Avaya przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 30 września 2021 r. Najważniejsze wyniki finansowe: Przychody w czwartym kwartale wyniosły 760 mln USD, a w całym roku finansowym 2021 – 2,973 mld USD. Przychody w roku finansowym 2021 obejmują korektę w wysokości około 15 mln USD z tytułu zaniżenia przychodów w...

Firma Avaya przedstawiła wyniki finansowe za czwarty kwartał roku finansowego 2021 zakończonego 30 września 2021 r.

Najważniejsze wyniki finansowe:

  • Przychody w czwartym kwartale wyniosły 760 mln USD, a w całym roku finansowym 2021 – 2,973 mld USD. Przychody w roku finansowym 2021 obejmują korektę w wysokości około 15 mln USD z tytułu zaniżenia przychodów w poprzednich okresach
  • Roczne przychody odnawialne z subskrypcji usługi OneCloud wyniosły 530 mln USD, co stanowi wzrost o 25% w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 177% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
  • Przychody z usług w chmurze, współpracy z partnerami i subskrypcji odpowiadały za 44% łącznych przychodów, co stanowi wzrost z poziomu 33% rok wcześniej; w skali całego roku wskaźnik ten wyniósł 40%
  • W roku finansowym 2021 przychody z oprogramowania i usług stanowiły 88% łącznych przychodów, utrzymując się na poziomie sprzed roku
  • Przychody odnawialne wyniosły 66% w roku finansowym 2021, co stanowi wzrost z 63% rok wcześniej
  • Zysk operacyjny obliczony według standardów GAAP wyniósł 33 mln USD, a zysk operacyjny obliczony niezależnie od GAAP wyniósł 145 mln USD; w roku finansowym 2021 zysk operacyjny według GAAP wyniósł 180 mln USD, a zysk operacyjny liczony niezależnie od GAAP wyniósł 602 mln USD
  • Zysk netto według standardów GAAP wyniósł 6 mln USD, a zysk netto obliczony niezależnie od GAAP wyniósł 74 mln USD; w roku finansowym 2021 strata netto liczona według GAAP wyniosła 13 mln USD, a zysk netto liczony niezależnie od GAAP wyniósł 304 mln USD
  • Skorygowany zysk operacyjny EBITDA wyniósł 179 mln USD, odpowiadając za 23,6% przychodów, co stanowi spadek o 290 punktów bazowych rok do roku; w roku finansowym 2021 skorygowany zysk operacyjny EBITDA wyniósł 719 mln USD, czyli 24,2% przychodów
  • Zysk na akcję obliczony według standardów GAAP wyniósł 0,06 USD, a zysk na akcję liczony niezależnie od GAAP wyniósł 0,77 USD; w roku finansowym 2021 strata na akcję obliczona według standardów GAAP wyniosła 0,20 USD, a zysk na akcję liczony niezależnie od GAAP wyniósł 3,16 USD
  • Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wyniosły na koniec okresu 498 mln USD

Rok finansowy 2021 był dla firmy Avaya rokiem bezprecedensowych osiągnięć, a nasze wyśmienite wyniki finansowe przewyższyły oczekiwania w niemal każdym aspekcie. Imponujące, że zdołaliśmy odwrócić obserwowany na przestrzeni ostatniej dekady trend spadkowy naszych rocznych przychodów, zwiększając je o około 100 mln USD rok do roku, podczas gdy nasze roczne przychody odnawialne wzrosły o 177% do 530 mln USD. – powiedział Jim Chirico, prezes i dyrektor generalny firmy Avaya.
Miniony rok był realnym, znaczącym kamieniem milowym dla naszej firmy. Jestem niezwykle dumny z osiągniętych przez nas wyników, a także wdzięczny naszym klientom i partnerom za ich zaangażowanie oraz naszemu globalnemu zespołowi za jego efektywną pracę w ramach procesu przekształceń, dzięki którym firma stała się liderem w dziedzinie usług chmurowych skierowanych do przedsiębiorstw.

Pełna treść informacji prasowej (w języku angielskim): https://www.avaya.com/en/about-avaya/newsroom/pr-us-211122/